Kikötői házirend

 1. A Solum-Invest Kft., Balatonfüredi Nemzetközi Vitorlásközpont zárt terület.
 2. A szolgáltatási díj magában foglalja a következőket:
  1. 1db kikötőhely
  2. 1db téli tárolási hely
  3. kétszeri daruzás (árboc kivétel és berakás nélkül)
  4. 1db személygépkocsi parkolási lehetőség
  5. 1db hajótárolási állvány vagy kocsi nyári tárolása
  6. szociális helységek használata (fürdő, WC)
  7. víz és áram vételi lehetőség a kikötőhelyen
 3. Belépés a Vitorláskikötőbe gépjárművel:
  1. Minden bérelt hajóhelyhez egy személygépkocsi parkolási lehetőség tartozik.
  2. Amennyiben a hajónak több tulajdonosa, használója van, a Szolgáltató akkor is csak egy személygépkocsi parkolási lehetőséget tud biztosítani az Igénybevevő számára.
  3. Az Igénybevevőnek /tulajdonosoknak, használóknak/ egymás között kell megszervezniük a Vitorláskikötőbe történő behajtásokat.
  4. A személygépkocsi parkolási lehetőség kizárólag az előzetes leadott forgalmi rendszámú járműre érvényes.
  5. Az Igénybevevő /hajótulajdonos, használó/ vendége, illetve tulajdonostársa részére éves parkolási lehetőséget vásárolhat. A hajótároló helyhez nem kötött személygépkocsi parkolóhelyek száma korlátozott, ezért azok a díjfizetés sorrendjében kerülnek kiosztásra.
  6. A pluszként vásárolt parkolási lehetőség a Vitorláskikötő használati díját is tartalmazza.
 4. Minden Igénybevevő /hajótulajdonos, használó/ köteles hajóját biztonságosan, szakszerűen kikötni.
 5. Hajó karbantartási munkálatok /festés, csiszolás, stb./ csak a környezetvédelmi előírások szigorú betartásával április 15-ig végezhetők a Vitorláskikötő területén. Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén ettől eltérő időpontú munkavégzésre csak a létesítmény vezetője adhat engedélyt.
  1. A Vitorláskikötőben hajó karbantartási és javítási munkákat az Igénybevevőn kívül kizárólag vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetve azok alkalmazottai végezhetnek, munkanapokon 8-16 óra között.
  2. A munkavállalóknak a kikötőkre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani (pl.: csiszolásnál elszívó használata). Amennyiben a munkavégzés közben környezetszennyezés keletkezik, a létesítmény vezetőjének kötelessége a munkát leállítani, mely csak a szennyeződés eltávolítása és okának megszüntetése után folytatható.
  3. Amennyiben a karbantartási és javítási munkákat nem az Igénybevevő végzi, a külső munkavállalóknak telephasználati díjat kell fizetni, melynek összegét a Solum-Invest Kft. érvényben levő ár- és díjszabása tartalmazza.
  4. A telephasználati díjat a munka megkezdése előtt a Vitorláskikötő gazdasági irodájában kell befizetni.
  5. A telephasználati díj tartalmaz gépkocsi parkolást, áram használatot, víz használatot és a szociális helyiség használatát
  6. Nem kell telephasználati díjat fizetni havária, motorkarbantartás, hajóban levő elektromos berendezés és műszer javítása esetén, amennyiben azok időtartama nem haladja meg a két órát. Ezekről a munkálatokról az Igénybevevőknek a létesítmény vezetőjét tájékoztatniuk kell.
 6. A Vitorláskikötő és a Balaton vízének környezeti védelme, tisztántartása érdekében tanúsítandó, elvárható magatartás mindenki számára kötelező.
 7. Hajójavítás, hajómosás, közben kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti rend megóvására. Szennyvíz, olaj vízbe juttatása, környezetre ártalmas elhelyezése szigorúan tilos!
 8. A Vitorláskikötő létesítményein, eszközein az Igénybevevő semmiféle külső beavatkozást önkényesen nem végezhet.
 9. Áramvételezéshez kizárólag a biztonsági előírásoknak megfelelő, érintésvédelemmel ellátott csatlakozók és elektromos kábelek használhatók.
 10. A kikötőben fürödni tilos!
 11. Kutya a vitorláskikötő területén kizárólag pórázon tartható.
 12. A Szolgáltató kerékpárok részére őrzött helyet biztosítani nem tud. Kerékpárokat tilos a kikötő mólón és a stégen tárolni, valamint épületek részeihez és fákhoz láncolni.
 13. A kikötőben reklámtevékenység folytatása csak a Szolgáltatóval történt előzetes engedély alapján végezhető.
 14. A kikötőben, más pihenését nyugalmát zavaró tevékenység nem folytatható. A kikötőben csendrendelet van, mely 22 órától 7 óráig hatályos.
 15. A Hajózási Szabályzat és a Kikötő Házirend maradéktalan betartása mindenki számára kötelező.
 16. Az Igénybevevők teljes felelősséggel tartoznak a Vitorláskikötőben tartózkodó vendégeikért.
 17. A hajósoknak a Vitorláskikötőből való kifutást megelőzően el kell olvasni a kikötő hirdetőtábláján elhelyezett hajósoknak szóló hirdetményeket.
 18. A Kikötő Házirendjének megszegése a Szolgáltató részéről történő egyoldalú szerződésbontást eredményez.
Object moved

Object moved to here.